www.startzkultura.pl

Spośród różnych modeli inwestowania w działalność biznesową, z pewnością warto zwrócić uwagę również na franczyzę. Ma ona przed sobą świetne perspektywy i już od lat zalicza się do najbardziej popularnych sposobów na rozpoczęcie własnej biznesowej drogi. Własnej, ale jednak opartej na swego rodzaju mecenacie ze strony marki znanej, lubianej i mającej za sobą realny marketingowy potencjał.

W tym momencie na zasadzie franczyzy działa część sieci handlowych liczących się na polskim rynku, a kolejni franczyzobiorcy pojawiają się systematycznie. Część z nich odnosi spory sukces.

Zadania franczyzobiorcy

Franczyza polega na tym, że przedsiębiorca posiadający kapitał otwiera na przykład sklep pod marką znanej sieci.

Sieć „wyposaża go” w mechanizmy marketingowe, elementy brandingu, dostarcza całe know-how oraz dostęp do swojej sieci dystrybucji. Zadaniem przedsiębiorcy jest zarządzanie sklepem i rozwijanie go w taki sposób, aby uzyskiwał on jak najlepsze efekty finansowe. Możliwości jakie w tym względzie mamy są naprawdę spore.

Da się na tym zarobić

Umowa franczyzy zazwyczaj w szczegółowy sposób reguluje wszelkie zależności pomiędzy franczyzobiorcami a podmiotami, które udostępniają swoją markę. Bazując na tym można przyciągać sporą rzeszę klientów i wypracować zyski, z których część powędruje rzecz jasna do centrali firmy. Jednakże przedsiębiorca i zarazem franczyzobiorca ma również duże pole do zarobienia sporych pieniędzy – naturalnie jedynie wówczas, gdy będzie zarządzał punktem w adekwatny sposób.

Anchor księgowa poznań