www.ealergia.com.pl

Są różne modele inwestycyjne i różne ścieżki, jakimi podąża rozumowanie inwestorów. Ludzie, którym zależy na tym, aby ich finansowe posunięcia przynosiły wyraźnie zarysowane korzyści, zawsze będą się odwoływać do zasad racjonalnego inwestowania. Tymi zawsze warto się kierować, bez względu na to, jakimi zasobami i kapitałem w danym momencie dysponujemy. Gdy okaże się, że na przykład mamy w swoim posiadaniu potencjalnie zyskowne dobra, to wcale nie musimy kurczowo trzymać ich w ręku.

Sprzedać lub zachować

Załóżmy, że jesteśmy właścicielami jakiejś nieruchomości, dajmy na to działki pod budowę. Teren jest zlokalizowany atrakcyjnie, więc da się za niego uzyskać sporą sumę. My sami nie mamy żadnych planów związanych z budową, więc w tym momencie możemy się zachować dwojako.

Albo nadal trzymać działkę jako lokatę kapitału z perspektywą jej sprzedaży w bliżej nieokreślonym czasie, albo też możemy zdecydować się na to, by ją spieniężyć i zarobić na tym sporą sumę.

Inwestuj w firmę

Środki jakie uzyskamy sprzedając posiadane dobra, możemy swobodnie zainwestować w coś innego. Co konkretnie? Może być to inna nieruchomość, która jak wynika z kalkulacji za jakiś czas może dać nam znacznie wyższy zysk. Ciekawym pomysłem jest też zainwestowanie w udziały jakiegoś istniejącego już przedsiębiorstwa, bądź też założenie własnej firmy. Jeżeli mamy żyłkę biznesową i sensowny pomysł na własną działalność, taki scenariusz wydaje się całkiem interesujący. Musimy sobie tylko odpowiedzieć na pytanie, czego chcemy i co się opłaca. .

zwrot vat za paliwo Anchor