Skoro już wiadomo, że inwestycja w nieruchomości ma duży potencjał pod kątem opłacalności i może nam przynieść spore korzyści, to trzeba jeszcze podjąć decyzję o tym, w jaki konkretnie typ nieruchomości należałoby zainwestować. Tak naprawdę specjaliści twierdzą, że każdy krok ma swoje plusy i żadnego nie można uznać za zły. Jednak chyba najbardziej perspektywiczne pozostają grunty. Stanowią one opcję najbardziej uniwersalną, bo ziemię zawsze da się sprzedać z zyskiem, a w sprzyjających okolicznościach jej cena może z czasem jedynie rosnąć.

Grunt ma swoje niedostatki.

Naturalnie grunty mają pewną wadę. Trudno bowiem czerpać z nich zyski w momencie, gdy znajdują się w naszym posiadaniu, ale już w nie dodatkowo nie inwestujemy. Stosunkowo trudno znaleźć bowiem najemcę, którego interesowałby nasz teren i który mógłby z tego tytułu kierować do nas regularnie jakieś pieniądze. Co innego, gdy zdecydujemy się na dzierżawę gruntu. Wtedy dzierżawca może dokonać tam pewnych inwestycji, by dostosować teren na przykład pod swoją działalność gospodarczą.

Ma to jednak swoje wady.

Dzierżawić z rozsądkiem

Im bardziej dzierżawca będzie związany z naszym terenem, tym trudniej będzie sprzedać działkę, gdy pojawi się taka potrzeba. Chyba że w umowie dzierżawy znajdą się zapisy zobowiązujące dzierżawcę do zakupu terenu po określonym czasie. Wówczas dajemy sobie gwarancję systematycznych zysków z opłaty dzierżawnej, a jednocześnie zyskujemy pewność, że po jakimś czasie teren zostanie sprzedany, a do naszej kieszeni trafią kolejne środki. .

księgowość komorniki www.xbox-zone.pl